Min portfölj

Min portfölj består främst av svenska investmentbolag och XACT Högutdelande.

Kärninnehav 74% av portföljen:
XACT Högutdelande ~26%
Investor ~11%
Latour ~10%
Kinnevik ~9%
Industrivärden ~9%
Stora Enso ~9%

Mellanstora innehav 16% av portföljen:
Axfood ~4%
Lundbergföretagen ~3%
Castellum ~3%
SCA ~3%
Swedish Match ~3%

Övriga innehav 10% av portföljen:
Handelsbanken
Nordea
Sampo
Tomra
Brookfield Renewable Partners
Hemfosa
Vitec
Teqnion
Nyfosa
Nordic Entertainment Group
Bure
Creades
Svolder
Beijer Alma
MTG
H&M

Varför investmentbolag?
Jag tror på att de är riktiga proffs på investeringar och att de är mycket bättre än vad jag är på att hitta rätt bolag. Man får en härlig korg med bolag, förvaltare som själva är storägare, riktiga proffs på investeringar och de har historiskt visat sig vara en riktigt bra investering!

Varför XACT Högutdelande?
Jag älskar alla innehav i denna fond då alla har starka marknadspositioner, har funnits i många år och varit vinststarka, har god utdelningshistorik och alla bolag väger ungefär lika mycket på 2-3%.

Utdelningsschema:

 • Januari: Hemfosa
 • Februari: Brookfield Renewable Partners
 • Mars: Axfood, Beijer Alma, Castellum, Handelsbanken, Nordea, SCA, Stora Enso.
 • April: Creades, Industrivärden, Lundbergföretagen, Sampo, Swedish Match, Vitec.
 • Maj: Brookfield Renewable Partners, Bure, Hemfosa, H&M, Investor, Kinnevik, Latour, Nordic Entertainment, Tomra, XACT Högutdelande.
 • Juni:
 • Juli: Hemfosa
 • Augusti:
 • September: Castellum
 • Oktober: Hemfosa, Nordic Entertainment.
 • November: H&M, Investor, Kinnevik.
 • December: